Publicare anunturi Anuntul Telefonic, ziar bucurestean, 20.000 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 02 Apr 2023
SC MEALONICERA SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Mures, a Amenajmentului fondului forestier proprietate privata apartinand Bisericilor si Scolilor din raza Ocolului Silvic Fancel , Judetul Mures , constituit in UP I Biserici si Scoli, in vederea obtinerii Avizului de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la adresa de internet https://apmms.anpm.ro, in interval de 15 zile de la data aparitiei anuntului. Sugestii/observatii pot fi depuse, in scris, la APM Mures, prin posta, la sediul Agentiei de Mediu Mures, str.Podeni, nr 10, Targu -Mures, si pe adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro, in acelasi interval de timp

Depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu. APM TIMIS. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului "Extindere retea distributie gaze naturale presiune redusa si racordurile afertente" & BOBOICIOV IOSIF anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere retea distributie gaze naturale presiune redusa si racordurile afertente", propus a fi amplasat in com. Denta, loc. Brestea, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM TIMIS, B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18- 18A, Timisoara, jud. Timis si la sediul BOBOICIOV IOSIF, com. Denta, loc. Brestea, nr. 86, jud. Timis , in zilele de luni-joi intre orele 8:00 - 16:30 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM TIMIS, B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, Timisoara, Jud. Timis.

APM PRAHOVA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
Societatea Agricola Agro Rali (titular proiect), titular al activitatii: Activitati auxiliare pentru productia vegetala cod CAEN rev.1/rev.2-0141/0161- Activitati de servicii anexe agriculturii (pentru cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase) , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Poienarii Burchii, Sat Poienarii Rali , str.- , nr. -, judetul Prahova. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM PRAHOVA, Str. Ghe. Grigore Cantacuzino, Nr. 306, Ploiesti, Jud. Prahova, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM PRAHOVA, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
SC SIBER Immobiliare SRL titularii planului PLAN URBANISTIC ZONAL- Dezvoltare zona depozitare si servicii, extravilan Ghiroda, CF nr. 402105, 411328, jud.Timis, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare conform HG nr. 1076/2004 este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice la sediul APM Timis, bdul. Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, Timisoara

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
NUSCO IMOBILIARA S.A. titular al proiectlui "Construire ansamblu rezidential si functiuni complementare, (servicii, comert, agrement, activitati culturale si sportive, expozitii, loisir, parcaje etc., alte functiuni conform regulament), in regim maxim de inaltime 2S+P+10E+11D, 2S+P, bransare utilitati, organizare de santier " anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Construire ansamblu rezidential si functiuni complementare, (servicii, comert, agrement, activitati culturale si sportive, expozitii, loisir, parcaje etc., alte functiuni conform regulament), in regim maxim de inaltime 2S+P+10E+ 11D, 2S+P, bransare utilitati, organizare de santier ", propus a fi amplasat in adresa proiectului SOSEAUA PIPERA nr. 48, sect. 2, BUCURESTI, NC 242186. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru Protectia Mediului APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 8:30- 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
STOICA GHEROGHE, CARABAGEAC ANA, NAPOLION LORIN, NALOPION AGA, GRIGORE ANISOARA, AMBROZIE ROZA, IOZU GOSTIN, IOZU MIHAELA, ALBASTROIU ROZA CRISTINA, IOZU PAUL CLAUDIU, IOZU ADRIAN, TANASESCU AURELIA, IORDACHE ECATERINA , titulari ai planului/programului: "P.U.Z. INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+4E+5R, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI" pentru terenul situate in Jud. Ilfov, oras Popesti Leordeni, Str. Echinoctiului, T 55/6, nr. cad. 122469,122470, in suprafata de 3.015 mp, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 29.03.2023, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
S.C. RESILUX PACKAGING SOUTH EAST EUROPE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE HALA CU FUNCTIUNEA DE DEPOZITARE ȘI PRODUCTIE NEPOLUANTA, REALIZARE PLATFORME BETONATE, CIRCULATII CAROSABILE ȘI PIETONALE, REFACERE TALUZ CANAL ANIF IN ZONA DE INTERVENTIE, BRANȘAMENTE ȘI UTILITATI, AMPLASARE ECHIPAMENTE TEHNICE IN EXTERIOR, DEMOLARE PLATFORME BETONATE , propus a fi amplasat in COMUNA DASCALU, NR. CAD. 56271, TARLA 48, PARCELE 182/59, 60, 61 LOT 1, 182/63, JUDETUL ILFOV. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 si la sediul S.C. RESILUX PACKAGING SOUTH EAST EUROPE S.R.L. adresa Calea Bucuresti nr.63 cod postal 077075, comuna Dascalu, judet Ilfov, in zilele de Luni - Joi, intre orele 9:00 - 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
COMUNA ȘIȘTAROVAT cu sediul in localitatea Șistarovat, str. Principala, nr.116, jud. Arad titular al planului "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Comunei Șistarovat, organizat in U.P. II Padurea Comunala Șistarovat, intocmit pentru suprafata de 224,2 ha", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09.00 - 16.00, vineri intre orele 09.00 - 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ARAD, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
COMUNA ȘIȘTAROVAT cu sediul in localitatea Șistarovat, str. Principala, nr.116, jud. Arad titular al planului "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Comunei Șistarovat, organizat in U.P. II Padurea Comunala Șistarovat, intocmit pentru suprafata de 224,2 ha", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09.00 - 16.00, vineri intre orele 09.00 - 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ARAD, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
GHEORGHE SORIN GABRIEL, titular al PUZ - "Construire ansamblu locuinte si functiuni complementare ,amenajare circulatii si utilitati", in Judet Ilfov, Com. Vidra, tarlaua 29, parcela 506/3/11; 514/2/3; 514/2/2 , NC 62581, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9-11. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Doby Carpet Expert Sediul Linia Centura

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
SC DOBY CARPET EXPERT SRL cu sediul in str. Str.Linia de Centura, Nr.50, Vila-N35, Apt.C001, Localitatea Ștefanestii deJ jos, Jud.Ilfov, inregistrata la O.N.R.C. cu C.U.I. nr.29976300, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea Spalatorie covoare desfasurata in Sos.Giurgiului, Nr.258A, sect.4, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sect.6, Aleea Lacul Morii nr.1, intre orele 9:00-12:00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M.Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Elcata Solicitat Administratia Bazinala

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023

SC ELCATA MHC SRL, a solicitat la Administratia Bazinala de Apa Olt-SGA SIBIU, Avizul de gospodarire a apelor, pentru desfasurarea activitatii de AMPLASARE MODULE PREFABRICATE CU FUNCTIUNE DE UNITATI DE CAZARE SCURTA DURATA SI PUNCT GASTRONOMIC, ANEXE, BRANSAMENTE LA UTILITATI, IMPREJMUIRE, AMENAJARI EXTERIOARE, PARCARE SI LAC IN SCOP PEISAGISTIC - COMUNA PORUMBACU DE JOS, NR. CAD. 100766, A1522/22, A1522/23, A1522/24, A1523/13, A1523/14, A1523/15, A1523/16, JUD. SIBIU". Persoanele care doresc sa obtina informatii cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa sus mentionata sau pe domnul RADU MANOLACHE la telefonul 0722285549 incepand cu data de 05.11.2022.

Anexa Procedura Anunt Public Privind Decizia

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
Anexa Nr. 5.1
la procedura.
Anunt public privind decizia etapei de incadrare
ENGIE ROMANIA SA prin NIRONA UNION EUROPE SRL, titular al proiectului
"AUTORIZARE EXTINDERE RETEA DISTRIBUTE GAZE NATURALE REDUSA
PRESIUNE PE STRADA MIRCEA NEDELCIU (EXTINDERE RETEA GAZE
NATURALE DE LA NR.16, STRADA GRIGORE GAFENCU, STRADA GRIGORE
MOISIL, STRADA ION MINULESCU, STRADA MERILOR, STRADA NUCILOR,
STRADA CAISILOR, STRADA VISINILOR, STRADA GRIGORE ALEXANDRESCU
(EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE DE LA NR. 2), ORAS FUNDULEA,
JUDETUL CALARASI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare
de catre A.P.M. Calarasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*),
pentru proiectul: "AUTORIZARE EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE
NATURALE REDUSA PRESIUNE PE STRADA MIRCEA NEDELCIU (EXTINDERE
RETEA GAZE NATURALE DE LA NR.16), STRADA GRIGORE GAFENCU,
STRADA GRIGORE MOISIL, STRADA ION MINULESCU, STRADA MERILOR,
STRADA NUCILOR, STRADA CAISILOR, STRADA VISINILOR, STRADA
GRIGORE ALEXANDRESCU ( EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE DE LA
NR. 2), ORAS FUNDULEA, JUDETUL CALARASI", propus a fi amplasat in judetul
Calarasi, orasul Fundulea. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la
sediul A.P.M. Calarasi, Soseaua Chiciului, nr. 2, jud. Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre
orele 10-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente
pentru protectia mediului.
2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind
impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, in termen
de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M.Calarasi.
PREZENTUL ANUNT VA FI PUBLICAT ATAT IN PRESA CAT SI LA SEDIUL
ADMINISTRATIEI LOCALE PE TERITORIUL CAREIA SE VA REALIZA

Bilro Sunny Titular Proiectului Centrala

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023

Bilro Sunny S.R.L., titular al proiectului "Centrala electrica fotovoltaica 25 MW Mihailesti compusa din panouri fotovoltaice; bransament electric, anexe, imprejmuire", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de cätre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluarii adecvate, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra corpurilor de apa si de emitere a actului de reglementare dupa completarea documentatiei pentru proiectul "Centrala electrica fotovoltaica 25 MW Mihailesti compusa din panouri fotovoltaice; bransament electric, anexe, imprejmuire", propus a se realiza in jud. Giurgiu, oras Mihailesti, NC 39350, 39337, 39336. Proiectul deciziei de incadrare motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Giurgiu din Sos. Bucuresti, Bl 111, Sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele si vineri, intre orele 9.00-12.00, precum la urmatoarea adresa de internet http://apmgr.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Cosvio Plant Sediul Dalga Comuna Marunt

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
COSVIO PLANT SRL, cu sediul in sat Dalga, comuna Dor Marunt, str. Caprioarei, nr.14, judet Calarasi, titular al proiectului "INFIINTARE UNITATE DE PRODUCTIE PELETI SI BRICHETI, IN SAT DALGA, COMUNA DOR MARUNT, STR. CAPRIOAREI, NR.14, JUDET CALARASI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Calarasi, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "INFIINTARE UNITATE DE PRODUCTIE PELETI SI BRICHETI, IN SAT DALGA, COMUNA DOR MARUNT, STR. CAPRIOAREI, NR.14, JUDET CALARASI", propus a fi amplasat in sat Dalga, comuna Dor Marunt, Str. Caprioarei, nr.17, judet Calarasi Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Ginga Traian Proprietar Terenului Situat

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
Ginga Traian, proprietar al terenului situat in comuna Moara Vlasiei, tarla-23, parcela 80/1, nr.cadastral 58262, in suprafata de 18.040mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil (Aviz Arhitect Șef) pentru documentatia PUZ-Dezmembrare teren T23 P80/1, Sat.Caciulati, Com.Moara Vlasiei. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 29.11.2022. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, sect.1, str.Doctor Ernest Juvara nr.3, sect.1 (tel:021 212 56 93), in termen de 15 zile calendaristice.

Anunt publicat prin www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
INFORMARE privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de gospodarire a apelor Aceasta informare este efectuata de ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, cu sediul in Bucuresti, cod postal 013702, Piata Presei Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower Building, etaj 2, Sector 1, tel. 021 206.75.00, fax 021 206.00.60, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/1716/2000, avand numar de inregistrare fiscala RO 12751583, telefon 0727.787.931, ce intentioneaza sa solicite la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT Avizul de Gospodarire a Apelor pentru CONSTRUIRE TOALETE PUBLICE SPATIU SERVICII, Autostrada A1 km 530+536 dreapta, LOT 2, localitatea Sagu, Judetul Arad. Aceasta investitie este in etapa de proiectare. Ca rezultat al activitatii vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate:Apele pluviale de pe terasa corpului de toalete publice se vor evacua prin colectare la sifoane de terasa si evacuate prin burlane tuburi PVC SN4 125mm catre trotuar la spatiul verde perimetral.. Apele uzate menajere de la toalete in incinta vor fi preluate prin retele de canalizare in zona corpului de toalete la bazinul vidanjabil din beton ,etans, hidroizolat. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

JUD. SALAJ. INFORMARE privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de gospodarire a apelor . Anunt publicat prin www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
JUD. SALAJ. INFORMARE privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de gospodarire a apelor. Aceasta informare este efectuata de ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, cu sediul in Bucuresti, cod postal 013702, Piata Presei Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower Building, etaj 2, Sector 1, tel. 021 206.75.00, fax 021 206.00.60, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/1716/2000, avand numar de inregistrare fiscala RO 12751583, telefon 0727.787.931, ce intentioneaza sa solicite la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT Avizul de Gospodarire a Apelor pentru CONSTRUIRE TOALETE PUBLICE SPATIU SERVICII, Autostrada A1 km 530+536 stanga, LOT 2, localitatea Sagu, Judetul Arad. Aceasta investitie este in etapa de proiectare. Ca rezultat al activitatii vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate:Apele pluviale de pe terasa corpului de toalete publice se vor evacua prin colectare la sifoane de terasa si evacuate prin burlane tuburi PVC SN4 125mm catre trotuar la spatiul verde perimetral.. Apele uzate menajere de la toalete in incinta vor fi preluate prin retele de canalizare in zona corpului de toalete la bazinul vidanjabil din beton ,etans, hidroizolat. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

ANUNT PUBLIC APM CONSTANTA- ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - ACTUALIZARE DOCUMENTATIE DE URBANISM ZONA COMPOZITORI. Anunt publicat prin www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
UAT CONSTANTA, cu sediul in Mun. Constanta, b-dul. Tomis nr. 51, jud. Constanta, titulara a notificarii privind: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - ACTUALIZARE DOCUMENTATIE DE URBANISM ZONA COMPOZITORI, amplasat in Mun. Constanta, Zona delimitata de str. Baba Novac, str. Bogdan Vasile, Incinta Academia navala Mircea cel Batran, prel. Eduard Caudella, aleea Alexandru Gherghel, str. Eliberarii, str. Constantin Bobescu, calea ferata, str. Ionel Perlea, jud. Constanta, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 28.09.2022, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax 0241/546696 , in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 31 Mar 2023
COMUNA BISTRA si persoane fizice Perja Eva, Vlazan Elena, Cret Monica si Cabulea Ioan-Nicolae titulari al proiectului de plan "Amenajamentul fondului forestier proprietate publica si privata apartinand Comunei Bistra si proprietate privata apartinand persoanelor fizice Perja Eva, Vlazan Elena, Cret Monica si Cabulea Ioan-Nicolae, organizat in U.P. I Bistra", amplasat pe raza unitatii teritorial- administrative Bistra din judetul Alba si Valea Ierii din judetul Cluj, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din localitatea Bistra, Strada Calea Turzii nr. 100, comuna Bistra, Judet Alba, in zilele de luni-joi intre orele 9:00- 14:30 si vineri intre orele 9:00- 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Ghid de publicat anunturi in ziarul Anuntul Telefonic

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Anuntul Telefonic?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Anuntul Telefonic

Pentru a publica anunturi in ziarul Anuntul Telefonic va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Anuntul Telefonic. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Anuntul Telefonic de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Anuntul Telefonic

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Anuntul Telefonic este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Anuntul Telefonic pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Anuntul Telefonic vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Anuntul Telefonic si aparitia in ziarul Anuntul Telefonic

Dupa plata anuntului pentru ziarul Anuntul Telefonic acesta va aparea in ziarul Anuntul Telefonic la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Anuntul Telefonic?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Anuntul Telefonic aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Anuntul Telefonic acesta va aparea in ziarul Anuntul Telefonic incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Anuntul Telefonic incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Anuntul Telefonic in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Anuntul Telefonic.

Cum confirm plata anunturi ziarul Anuntul Telefonic?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Anuntul Telefonic va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Anuntul Telefonic?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Anuntul Telefonic vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Anuntul Telefonic. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Anuntul Telefonic va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Anuntul Telefonic.

Anunturile pentru ziarul Anuntul Telefonic vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Anuntul Telefonic?

Plata anunturilor pentru ziarul Anuntul Telefonic se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Anuntul Telefonic le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Anuntul Telefonic cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Anuntul Telefonic in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Anuntul Telefonic.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Anuntul Telefonic sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Anuntul Telefonic"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Anuntul Telefonic" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Anuntul Telefonic"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Anuntul Telefonic pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Anuntul Telefonic pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Anuntul Telefonic pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Anuntul Telefonic la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Anuntul Telefonic la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Anuntul Telefonic. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Anuntul Telefonic

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Anuntul Telefonic este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Anuntul Telefonic pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Anuntul Telefonic va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Anuntul Telefonic si aparitia in ziarul Anuntul Telefonic

Dupa plata anuntului pentru ziarul Anuntul Telefonic acesta va aparea in ziarul Anuntul Telefonic la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Anuntul Telefonic la rubrica DIVERSE

Anunturi Anuntul Telefonic Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Anuntul Telefonic DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Anuntul Telefonic CITATII

Anunturi Anuntul Telefonic Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Anuntul Telefonic OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Anuntul Telefonic Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2023. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Anuntul Telefonic PIERDERI

Anunturi Anuntul Telefonic Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Anuntul Telefonic Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Anuntul Telefonic LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Anuntul Telefonic?

Anunturi in ziarul Anuntul Telefonic se pot publica la urmatoarele categorii:
Calcul pret pe loc

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Factura proforma mica publicitate Anuntul Telefonic

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Date de aparitie mica publicitate in ziarul Anuntul Telefonic

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Modalitati de plata mica publicitate Anuntul Telefonic

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
02 Apr 2023
#boycotAustria